Welk huis?

Eén van de belangrijkste zaken bij een verhuis naar Italië is de keuze van de nieuwe woning : Velen dromen van de authentiek verbouwde boerderij middenin de rustgevende natuur, zwembad op het zuiden gericht, prachtig terrein, geen buren of ander geluid en dat alles binnen een redelijk budget…..
Los van deze klassieke ‘droom’ is het van groot belang een duidelijk plan voor ogen te hebben en goed te bedenken in hoeverre het huis en de bijhorende ligging een essentieel element is voor de slaagkansen van het project.

Zal het de bedoeling zijn er een toeristische activiteit in uit te baten, dan wordt ligging zeer belangrijk : zijn er dicht in de buurt concurrenten? Is er voldoende water en elektriciteit? Is er een geasfalteerde toegangsweg? Zijn burgemeester en dorpelingen vragende partij? Is er een mogelijkheid tot parking? Mag er verbouwd en/of uitgebreid worden? Zijn er voldoende ruimtes om het financiële plan te doen slagen? …..

Je ziet, dat wordt eventjes anders dan een zuid gerichte tuin of een mogelijkheid tot zwembad of het prentkaartenuitzicht.

Is het eerder de bedoeling er te wonen en elders te werken? Dan zou de bereikbaarheid doorslaggevend kunnen zijn, elke dag een halfuur de heuvel op en af rijden alvorens een provinciale weg te bereiken kan lastig worden. Is er kans op sneeuw in de winter? En zo ja, kan de sneeuw tijdig geruimd worden zodat je zelf op tijd jouw werk kan bereiken?

Wordt het toch een vakantiewoning? Enige sociale controle kan dan wenselijk zijn zodat ‘in the middle of nowhere’ minder aantrekkelijk wordt, diefstal in verlaten vakantiewoningen is immers niet zo uitzonderlijk. Zijn er restaurants, bars, winkels in de buurt want elke dag meer dan een halfuur om een broodje te vinden, wordt op vakantie al snel minder aantrekkelijk.

Uiteindelijk zal een goede kennis van de vastgoedmarkt in de zone onontbeerlijk zijn om wanneer het perfecte huis zich aandient klaar te zijn en te weten wat de juiste prijs mag zijn voor het huis dat aan alle essentiële puntjes van het afpuntlijstje voldoet. Daarvoor moet je zelf vele keren de streek verkend hebben, liefst door alle seizoenen heen en bij voorkeur een vertrouwensrelatie opgebouwd hebben met een makelaar die je heeft kunnen bijstaan jouw afpuntlijstje naar meer realistische proporties te herleiden.

Tussen droom en daad staan dikwijls wetten en praktische bezwaren maar toch mogen deze je niet tegenhouden je nieuwe leven op wacht te zetten, durf & doen, daar komt het dikwijls op neer.