Meerwaarde bij verkoop

Beslist je – om welke redenen dan ook – om jouw huis in Italië binnen de 5 jaar na aankoop terug te verkopen, dan zul je belast worden op de meerwaarde (plusvalenza) die je hebt gerealiseerd.

Als resident in Italië ben je onderhevig aan het Italiaanse belastingstelsel, maar ook wanneer je niet ingeschreven bent, moet je belastingen betalen op de in Italië verdiende inkomsten, de meerwaarde op de verkoop van een woning bijvoorbeeld.

Afhankelijk van de behaalde meerwaarde en jouw totale belastbare inkomen in Italië kan de aanslagvoet variëren van 23 tot 43% omdat deze meerwaarde dan gewoon bij je totale inkomsten gerekend wordt.

Ook bestaat de mogelijkheid (zowel voor residenten als niet-residenten) om gelijktijdig met de verkoop de Notaris te vragen naar het verminderde tarief van 26% (tot 2020 was dat 20%) dat dan alleen wordt toegepast op het verschil tussen het aankoopbedrag en het verkoopbedrag, de plusvalenza dus.

Bij die keuze betaal je onmiddellijk en rechtstreeks aan de Notaris de verschuldigde belasting. Aan de hand van officiële bewijsstukken (facturen ed.) kunnen eventueel de bewezen verbouwings- en andere kosten afgetrokken worden van het belastbare gedeelte. Bewaar dus altijd nota’s en dergelijke, want zelfs al heb je bij aankoop niet de intentie binnen de 5 jaar te verkopen, je kunt nooit weten welke verassingen het leven nog in petto heeft.

Kies je niet om deze belastingschuld onmiddellijk bij de verkoopakte via de notaris te vereffenen, dan moet je zelfs als niet-resident een ‘gewone’ belastingsaangifte doen en zul je via het trapsgewijze systeem belast worden, tot 15.000 euro is dat aan 23%, tussen 15 en 28.000 euro wordt dat 25%, dus nog 1% ‘voordeliger’ dan via de notaris, vanaf 28.001 euro wordt dat 35%.

Uitzondering: Is de woning jouw hoofdverblijfplaats (= je bent er ingeschreven als resident) en heb je er minstens de helft van de tijd tussen de aankoop en de verkoop effectief gewoond, dan ben je vrijgesteld van deze extra belasting op de meerwaarde.