De financiering van je Italiaanse droomhuis

Minder leuk maar natuurlijk niet minder nuttig: na de zoektocht naar en het vinden van je Italiaanse droomwoning, volgt het vinden van de nodige centen om het stulpje te kunnen financieren. Wie het geld niet onder zijn hoofdkussen of op een andere veilige plek heeft liggen, zal beroep moeten doen op de bank.

Belgische/Nederlandse banken geven helaas geen hypotheek met een buitenlandse woning als onderpand, dus die moeite kun je je al besparen. Een alternatief waar veel van onze cliënten gebruik van maken, is de mogelijkheid om de hypotheek op hun eigen huis op te trekken en aldus met dat vrijgekomen bedrag de Italiaanse woning aan te kopen, maar dat kan enkel bij de aankoop van een tweede (vakantie) woning zonder de verkoop van het huis in België of Nederland.

Wie definitief verhuist naar Italie heeft als enige mogelijkheid hier een hypotheek aan te vragen, uiteraard dan met het Italiaanse huis als onderpand.

Enkele zaken om rekening mee te houden :

  1. Italiaanse banken geven aan buitenlandse cliënten meestal maximaal een hypotheek tot 60% van de geschatte waarde van de aangekochte woning

Er wordt dus verwacht dat je zelf minstens 40% risico van de aankoop op jou neemt. Reken daar nog de extra kosten bij aankoop bij en je zit al snel aan de helft eigen budget op jouw aankoop.

  1. Er zal vervolgens een onafhankelijke schatter ter plaatse naar de woning worden gestuurd, op basis van zijn oordeel kun je dan max. 60% van zijn schatting lenen, ongeacht de aankoopprijs

Let wel, de aan te kopen woning moet onmiddellijk verkoopbaar zijn op de gewone commerciële vastgoedmarkt. Dit betekent dat ingrijpende verbouwprojecten niet in aanmerking komen. De woning die door de bank in pand genomen wordt moet bewoonbaar zijn.

Daarnaast is het zo dat de woning 100% in conformiteit moet zijn, er mag dus geen enkele onregelmatigheid zijn op kadastraal en stedenbouwkundig vlak. Het huis en alle aanhorigheden moeten volledig in regel zijn, anders mag de bank dergelijk gebouw niet in onderpand nemen.

  1. Je afbetalingscapaciteit is cruciaal. Je moet dus aan de bank kunnen tonen dat je zelf over voldoende maandelijkse inkomsten beschikt om aan de maandelijkse afbetaling te kunnen voldoen.

Enkel op basis van een paar goede ideeën of een enthousiast businessplan wordt niet meer geleend. Je moet bewijzen dat je een vaste bron van inkomsten hebt op het ogenblik van de leningsaanvraag, dus op basis van je ‘thuis’situatie, zijnde je Belgische of Nederlandse belastingaangifte.

Gelet op de weinig klantvriendelijke instelling van Italiaanse banken en de vaak moeilijke bureaucratische weg doen wij van Advitalia niet zelf aan dergelijke financiële bemiddeling. Wij werken hiervoor samen met een Italiaanse broker (die goed Engels spreekt) om via zijn netwerk en contacten een lening te bekomen, tot hiertoe meestal met positief resultaat.

Reken op ongeveer 3 maanden om de administratieve weg met een Italiaanse bank rond te krijgen. Als je dus op die manier je Italiaanse droomhuis moet financieren, is het aan te raden reeds vooraf met de broker in contact te treden zodat je op voorhand van hem een inschatting krijgt op jouw financiële situatie en jouw Italiaanse leningsmogelijkheden. Op die manier heb je al de nodige tijd gewonnen om eens je effectief de gedroomde woning hebt gevonden de eventuele noodzakelijke opschortende voorwaarde in de compromis zoveel als mogelijk in tijd te kunnen inperken.

Bekijk ook onze video over de hypotheek in Italië