Meerwaarde bij verkoop

Beslist je – om welke redenen dan ook – om jouw huis in Italië binnen de 5 jaar na aankoop terug te verkopen, dan zul je belast worden op de meerwaarde (plusvalenza) die je hebt gerealiseerd. Als resident in Italië ben je onderhevig aan het Italiaanse belastingstelsel, maar ook wanneer je niet ingeschreven bent, moet …

IMU en andere lasten op een vakantiewoning

De Italiaanse regering is hard aan het proberen de belastingen en andere lasten op woningen in Italië naar beneden te krijgen. De algemene economie gaat beter dus is er enige financiële speelruimte, bovendien zou dergelijke maatregel helpen de vastgoedmarkt terug definitief op gang te krijgen. Het is natuurlijk mogelijk dat de vooropgestelde afschaf van de …