En wat moet dat allemaal kosten?

Het is gelukt, je vond de nodige euro’s voor dat prachtige authentieke stenen huis op de flank van een zonovergoten heuvel, wegdromend over de wijngaarden….

Welke kosten komen dan nog kijken bij de aankoop van jouw droomhuis in Italië?

Er is eerst en vooral de makelaar die in 2023 gemiddeld – afhankelijk van de waarde van de woning en de geboden diensten – tussen de 3 en 4% van de aankoopprijs krijgt, plus 22% BTW (als je geen gebruik gemaakt hebt van een aankoopmakelaar waarmee je geld kunt uitsparen)

Vervolgens is er de notaris, daar neem je als richtprijs gemiddeld (afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier + de aankoopprijs) ergens tussen de 1 en maximum 1.5 % van de aankoopsom, plus 22% BTW.

Bovenop dit honorarium wil vadertje staat natuurlijk ook nog eens zijn deel door middel van zegels, een extra belasting, een uittreksel uit het kadaster/hypotheekregister, …. waarvoor toch opnieuw een bedrag van  gemiddeld 500 euro moet voorzien worden.

Daarnaast zijn er uiteraard de (overdrachts)belastingen op de aankoop van een woning.

In principe is het zo dat er voor de aankoop van een woonhuis 9% registratierechten betaald worden (15% op landbouwgrond en alles wat in kadaster voor terreinen gekend is, dus ook de ‘agrarische’ gebouwen).

Gelukkig kan wel gevraagd worden deze 9% te berekenen op de kadastrale waarde van de woning en niet op de effectieve verkoopprijs hetgeen gelet op de verouderde toestand van de waardebepalingen bij het kadaster voordelig zal uitkomen. Opgelet, er kan wel nooit berekend worden op een bedrag lager dan de eventueel bijhorende hypothecaire lening + men heeft in Italië nog altijd de bedoeling zo spoedig als mogelijk de kadastergegevens aan te passen aan de realiteit.

Let wel, de 15% op de terreinen is noch op de kadastrale waarde noch op de werkelijke betaalde prijs van de grond maar op de fiscale waarde zoals bepaald door de Agenzia delle entrate en zal dus een pak hoger zijn als het terrein kadastraal een olijf- of wijngaard is of hazelnotenplantage dan wanneer het gaat over bos of weiland.

Als je in een nieuwbouwproject koopt, betaal je BTW aan 10%, uiteraard is in deze optie een berekening op de kadastrale gegevens niet mogelijk.

Een zeer belangrijke besparing kan gedaan worden als de aankoop kan beschouwd worden als de koop van een ‘eerste woning’ in Italië, je mag dan uiteraard nog geen eigenaar of mede-eigenaar zijn van onroerend goed in Italië maar vooral ben je dan verplicht je binnen een termijn van 18 maanden je hoofdverblijfplaats in te schrijven in een Italiaanse gemeente hetgeen normaal gesproken betekent dat je je zal moeten laten uitschrijven in België of Nederland.

Het gevolg is wel dat de 9% registratierechten verminderd wordt tot 2% of bij nieuwbouw de BTW verlaagd wordt tot 4%.

Opgelet, als je niet zou voldoen aan de inschrijvingsplicht als bewoner binnen de gestelde termijn OF wanneer je de woning binnen de 5 jaar opnieuw verkoopt moet je het verschil alsnog bijbetalen plus een toeslag van 30%


Met onderstaand hulpprogramma kun je de verschuldigde belastingen bij de aan- en verkoop van woningen berekenen.

De applicatie berekent automatisch de btw, de registratiebelasting, de kadastrale belasting en de hypotheekbelasting op basis van het type gekochte woning en de verkoper. Let op: de terreinen worden op een andere wijze berekend en om zekerheid te krijgen betreffende het exacte bedrag vraag je best een kostenopgaaf aan je notaris. 

 


Bekijk ook de video hierover: