En wat moet dat allemaal kosten?

Het is gelukt, de bomma dan wel de Rabo bank stelde de noodzakelijke 299.000 euro ter beschikking voor dat prachtige authentieke stenen huis op de flank van een zonovergoten heuvel, wegdromend over de wijngaarden….

Welke kosten komen dan nog kijken bij de aankoop van een woning in Italië?

Je hebt eerst en vooral de makelaar die gemiddeld –afhankelijk van de waarde van de woning en de geboden diensten- tussen de 2 en 4% van de aankoopprijs krijgt, plus 22% BTW.

Vervolgens is er de notaris, daar neem je als richtprijs gemiddeld (afhankelijk van de moeilijkheid van het dossier) ergens tussen de 1 en maximum 3 % van de aankoopsom, plus 22% BTW.

Bovenop dit honorarium wil vadertje staat natuurlijk ook nog eens zijn deel door middel van zegels, een extra belasting, een uittreksel uit het kadaster, …. waarvoor toch opnieuw een bedrag van gemiddeld 500 euro moet voorzien worden.

Daarnaast zijn er uiteraard de belastingen op de aankoop van een woning.

In principe is het zo dat er voor de aankoop van een woonhuis 7% registratierechten betaald worden (15% op terrein en alles wat in kadaster voor terreinen gekend is, dus ook de ‘agrarische’ gebouwen), meer 2% hypotheekrechten en 1% kadasterrechten, in totaal 10% bovenop de aankoopprijs dus.

Gelukkig kan wel gevraagd worden deze 10% te berekenen op de kadastrale waarde van de woning en niet op de effectieve verkoopprijs hetgeen gelet op de verouderde toestand van de waardebepalingen bij het kadaster voordelig zal uitkomen. Opgelet, er kan wel nooit berekend worden op een bedrag lager dan de eventueel bijhorende hypothecaire lening.

Let wel, men heeft in Italië de bedoeling zo spoedig als mogelijk de kadastergegevens aan te passen aan de realiteit.

Als je in een nieuwbouwproject koopt betaal je BTW aan 10% meer 3 x een vast bedrag van 168 euro aan rechten, uiteraard is in deze optie een berekening op de kadastrale gegevens niet mogelijk.

Een zeer belangrijke besparing kan gedaan worden als de aankoop kan beschouwd worden als de koop van een ‘eerste woning’ in Italië, je mag dan uiteraard nog geen eigenaar of mede-eigenaar zijn van onroerend goed in Italië maar vooral ben je dan verplicht je binnen een termijn van 18 maanden je hoofdverblijfplaats in te schrijven in een Italiaanse gemeente hetgeen normaal gesproken betekent dat je je zal moeten laten uitschrijven in België of Nederland.

Het gevolg is wel dat de 10% registratierechten verminderd wordt tot 2%, vermeerderd met 2 x 168 euro of bij nieuwbouw de BTW verlaagd wordt tot 4%.

Opgelet, als je niet zou voldoen aan de inschrijvingsplicht als bewoner binnen de gestelde termijn OF wanneer je de woning binnen de 5 jaar opnieuw verkoopt moet je het verschil alsnog bijbetalen plus een toeslag van 30%.

Nog een slotopmerking, als je hebt gekozen de registratierechten te laten berekenen op de kadastrale waarde en niet op de effectieve aankoopsom of leningssom dan heb je recht op een vermindering van 30% van het honorarium van de notaris.