Agrarisch voorkooprecht

Het is steeds opletten wanneer je in Italië op het platteland een huis koopt omdat de omliggende boeren over een voorkooprecht op de grond beschikken.

Italiaanse boeren genieten immers altijd de voorkeur hun land te mogen uitbreiden wanneer aangrenzende percelen grond verkocht worden.

Binnen een periode van 12 maanden na aankoop hebben zij de mogelijkheid hun agrarisch voorkooprecht uit te oefenen.

Concreet betekent dit dat zij de kans krijgen de door jou aangekochte grond over te kopen tegen dezelfde prijs als opgenomen in het compromis of de definitieve koopakte.

Het is dan ook gevaarlijk de prijs voor de aangekochte gronden onder de marktwaarde op te nemen in de koopakte – die verleiding bestaat omdat de registratierechten op gronden 15% bedraagt – omdat uiteraard dan de kans groter wordt dat de aangrenzende boer effectief jouw grond zal willen kopen én dan nog bovendien tegen een lagere prijs dan hetgeen jij in werkelijkheid aan de koper hebt betaald.

Om dit ‘probleem’ uit de weg te gaan, zal elke bekwame makelaar vooraf zorgen dat elke omliggende landbouwer de voorlopige koopovereenkomst na registratie betekend krijgt met het verzoek binnen de 30 dagen te reageren of deze zijn voorkeurrechten wil uitoefen. Bij gebrek aan reactie binnen deze periode vervalt zijn toekomstig voorkeurrecht en kan je met een gerust gemoed overgaan tot de definitieve aankoop.

Let op, een papiertje waarop de buurman boer ooit heeft verklaard geen interesse te hebben in de grond is waardeloos wanneer niet de wettelijke voorschriften zijn gevolgd, zoals bvb. kennisgeving van de compromis met daarin de betaalde prijs voor de betreffende gronden.

Er zijn rond deze problematiek vele onduidelijkheden en discussies en ook wel enkele mogelijke ‘sluipweggetjes’ om één en ander te omzeilen, maar op het platteland is deze ‘diritto di prelazione’ altijd iets om rekening mee te houden en zoals je weet, een verwittigd koper is er twee waard.