Administratieve controles

Bij de aankoop van een woning zijn er een aantal klassieke addertjes onder het gras of zaken waar je vooral in Italië beducht moet voor zijn en die een verregaande controle vergen.

Eerst en vooral moet nagegaan worden of diegene die beweert het huis te kunnen verkopen wel degelijk de correcte én enige eigenaar is.

Veel voorkomende praktijkgevallen die de verkoop kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken zijn : één van de erfgenamen woont bvb. in Zuid Amerika en weet amper dat hij ook een deel van de woning bezit, één van de zeven mede-eigenaars wil absoluut niet verkopen, één van de mede-eigenaars is dement en dus juridisch onbekwaam om te verkopen, er is nog een echtscheiding hangende….

Als dit van de baan is rest nog het grootste probleem met oudere huizen op het platteland, het kadaster én het nagaan in hoeverre alles op plan klopt met de werkelijkheid.

Als makelaar in Italië is een zeer belangrijk deel van het voorafgaande werk de controle in hoeverre de aangeboden woning ook juridisch/administratief correct is, zowel naar reeds uitgevoerde verbouwingen toe als naar bruikbaarheid (als huis of schuur of kamers) of eventuele omvorming naar woning, ook naar afmetingen en plannen, zelfs van het terrein, naar erfdienstbaarheden, voorkooprechten, …..

Ergens leeft nog teveel bij buitenlanders het (achterhaalde) idee dat bouwvergunningen niet nodig zijn in Italië, dat als je de burgemeester kent (en of wat geld toesteekt) alles wel kan geregeld worden en verbouwingen minder strikt moeten verlopen dan in België of Nederland.

Dit is ondertussen absoluut niet meer zo, Italië is een bureaucratisch land met vele regels en administratieve voorschriften die op dag van vandaag ook allemaal moeten gerespecteerd worden en correct uitgevoerd.

Zo is het bijvoorbeeld nu niet meer mogelijk een huis met een bouwmisdrijf (hoe ogenschijnlijk klein of onbelangrijk ook) te verkopen. Er is een wettelijke sanctie voorzien en de Notaris heeft de plicht dergelijke verkoop doodeenvoudig te weigeren.

Naast de makelaar zal evenzeer een bekwame geometra zeer nuttig blijken te zijn.

Iedereen die een huis koopt in Italië waaraan kadastrale aanpassingen moeten gebeuren of dat verbouwd zal worden komt vroeg of laat in contact met een geometra, een typisch Italiaans beroep dat zich ergens situeert tussen architect en technisch tekenaar.

Het is tevens een soort tussenpersoon tussen gemeente, eigenaars en aannemers, iemand die technische bagage heeft en ook aan werfopvolging doet maar vooral plannen en tekeningen kan en moet opmaken voor kadastrale aanpassingen, bouwvergunningen, bewoonbaarheidsattesten, …..

Een belangrijk, onmisbaar en te vriend te houden figuur dus.