Volmacht

Een dikwijls voorkomende moeilijkheid voor wie in Italië (of meer algemeen in het buitenland) een huis wil kopen is de noodzakelijke aanwezigheid ter plaatse om alle documenten in orde te krijgen en te ondertekenen. Er is de zoektocht, het bod, de compromis, de notariële aankoop, de bank, de codice fiscale en niet iedereen heeft de tijd, de zin én het geld vier keer op enkele maanden richting Italië te reizen.

Een oplossing kan dan zijn om een volmacht te geven aan bijvoorbeeld de makelaar of een ander vertrouwenspersoon ter plaatse die in jouw naam de definitieve notariële akte gaat ondertekenen.

Uiteraard is daar de nodige voorbereiding voor nodig en moeten er regels en administratieve verplichtingen gerespecteerd worden.

Het eenvoudigst kan het als je onmiddellijk bij de Italiaanse notaris een volmacht laat opmaken, in aanwezigheid van alle volmachtgevers en diegene die de volmacht krijgt. Op dat ogenblik is de tekst van de volmacht zeker en vast goed en aanvaardbaar voor de notaris (vermits hij die zelf opstelt), zijn alle handtekening authentiek vermits iedereen zelf aanwezig is en dient geen vertaling opgemaakt te worden of andere stempels gezet en gezocht te worden. De notaris verwacht dan wel dat je voldoende Italiaans spreekt/begrijpt om te weten wat er juist in de volmacht staat. Terwijl je dan toch eerder in Italië bent voor andere rompslomp kun je dit in één keer regelen en spaar je een extra heen en weer bezoek.

Als je echter pas terug in België of Nederland tot de conclusie komt dat een extra verplaatsing moeilijk dreigt te worden omwille van werkomstandigheden of familiale redenen of andere onvoorziene gebeurtenissen kun je ook bij een lokale notaris dergelijke volmacht laten opmaken.

Let dan wel op! Eerst en vooral moet je zeker zijn dat de inhoud van de volmacht volledig conform de wensen en verwachtingen van de Italiaanse notaris is die gelet op de Kafkiaanse bureaucratische Italiaanse mentaliteit weinig geneigd zal zijn tot enige flexibiliteit, laat de beide notarissen dan ook onderling goed overleggen hoe een en ander moet opgesteld zijn.

Vervolgens moet de Nederlandstalige volmacht beëdigd vertaald worden en in originelen naar Italie worden opgestuurd, let op, voor Nederland is een beëdigde vertaling op zich onvoldoende, de volmacht moet ook nog via de rechtbank van een apostille voorzien worden.

Het klinkt misschien allemaal omslachtig, maar mits de juiste bijstand kan je een eerder saaie trip naar Italië aldus vermijden, de tekst van de notariële akte waar je volmacht voor geeft kan immers in deze moderne tijden vooraf per mail worden doorgestuurd ter nalezing en controle zodat je perfect op de hoogte bent van de akte die uiteindelijk in jouw naam zal ondertekend worden.