Verbouwen (2)

Tegenwoordig werken de meeste geometra’s en architecten met allerlei 3D-toepassingen waardoor  de plannen veel concreter en meer realistisch worden voor de klanten. Zeker in het geval van buitenlanders die van thuis uit de ideeën die zij wensen voor hun nieuwe droomstulp moeten ‘vertaald’ krijgen in technische bouwplannen kan dit zeer nuttig zijn. De geometra werkt uit in een 3D ontwerp en zo kan je veel duidelijker zien dat die open keukenhoek eigenlijk toch wel veel te groot uitvalt of praktisch gesproken verkeerd georiënteerd.

Terwijl de plannen ingediend zijn bij de gemeente en het wachten is op de bouwvergunning kunnen de offertes aan de diverse aannemers opgevraagd worden. Het beste is daarvoor te werken met een ‘computo metrico’ opgemaakt door de geometra. Dat is een volledig overzicht van alle uit te voeren werken opgemaakt op basis van de bestaande toestand, de ingediende plannen en het gewenste eindresultaat, met alle mogelijke maten en gewichten zodat de diverse aannemers allemaal hetzelfde document ter beschikking hebben om een prijsopgaaf correct te kunnen doen.

Niemand kan ook achteraf zeggen dat ze niet precies wisten welke werken moesten gebeuren, er zijn geen onvoorziene uitgaveposten, geen onaangename verassingen.

Mijn ervaring leert wel dat in de praktijk de meeste offertes niet meer variëren van elkaar dan gemiddeld 10%, dus dat soms andere argumenten dan louter de ‘goedkoopste’ een rol kunnen en moeten spelen, zoals de startdatum, de voorziene verbouwingstijd, het contact met de aannemer, zijn beschikbaarheid (ook per mail en gsm), …..

Het is altijd een pluspunt als je kan werken met één hoofdaannemer die zelf contact heeft met alle ‘onder’aannemers zoals loodgieter, vloerlegger, schrijnwerker, smid,….. omdat dergelijke manier van samenwerken altijd de coördinatie vergemakkelijkt en dit als uiteindelijk resultaat zal geven dat de werken vlugger tot een einde zullen komen omdat niemand nodeloos op iemand heeft moeten zitten wachten.

Zeer nuttig – zeker voor buitenlanders die nagelbijtend van op het thuisfront de evolutie der werken afwachten – zijn regelmatige fotoreportages (hetgeen in het gsmtijdperk geen probleem zou mogen zijn) waardoor je vanuit je luie zetel de werken toch op de voet kan volgen maar vooral tijdig kan tussenkomen wanneer er iets zou dreigen anders uitgewerkt te worden dan vooraf afgesproken.

Ondertussen is het ook zo dat de werken al kunnen opstarten in afwachting van de bouwvergunning door een voorafgaande verklaring in te dienen bij de gemeente zodat iedereen veilig en correct aan het werk kan, de boetes (zowel voor aannemer als voor bouwheer) zijn immers niet mals voor het uitvoeren van werken zonder het nodige administratieve papierwerk.

En weet wel, de verbouwing van een oud pand leidt altijd tot onvoorziene meerwerken en/of meerkosten of minstens tot aanpassingen aan de basisplannen omwille van het feit dat een bepaalde muur toch niet kan afgebroken worden of dat een andere muur ingestort is terwijl die net moest blijven, de waterleidingen toch verrot zijn of gasverwarming uiteindelijk toch praktischer blijkt te zijn dan een verwarming op hout.

Maar ondanks alles leert de praktijk dat wanneer je goed voorbereid bent, goed begeleid wordt én een beetje een realistisch verwachtingspatroon hebt ook een verbouwing in Italië vlot kan afgehandeld worden, always look on the bright side of life!