Subsidies voor toeristische bedrijven in Italië

Altijd interessant om weten, het bestaan van diverse subsidiemogelijkheden in Italië, al dan niet in samenwerking met de EU.

Het is soms uitermate moeilijk om door de bomen het bos te zien en om de juiste formaliteiten op tijd en middels de correcte formulieren rond te krijgen, maar het kan soms het verschil maken om bepaalde investeringen net wel of net niet te durven/kunnen doen.

Eén van de belangrijkste sectoren in Italië is de toeristische en daarom komen er regelmatig subsidiemogelijkheden uit om het toerisme te stimuleren. Omdat subsidieregelingen verschillen van regio tot regio en soms zelfs van provincie tot provincie, is het onmogelijk om hier een alomvattend overzicht te geven van alle mogelijkheden die er op dit ogenblik zijn, daarom beperk ik mij hier tot een paar voorbeelden en een overzicht van websites waarop je meer informatie kunt vinden.

Hou er ook rekening mee dat vele van deze subsidiëringen tijdelijke maatregelen zijn en er binnen een maand of een jaar misschien weer heel andere mogelijkheden zijn. Heb je plannen in de toeristische sector, dan loont het de moeite om regelmatig te checken of er geen maatregelen zijn waar jij gebruik van zou kunnen maken.

PIEMONTE – Er is een subsidie van 10 000 euro mogelijk voor toeristische activiteiten in de Piemontese gemeentes die langs een (toekomstige) fietsroute gelegen zijn. Dit bedrag mag gebruikt worden voor de betaling van aannemers, aankoop materiaal, hardware en software. Aanvraag in te dienen voor 28 december 2017.

Bron: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/legge-1899-%E2%80%9Cinterventi-regionali-sostegno-dell%E2%80%99offerta-turistica-e-3408-art-42-%E2%80%9Cmisure
TOSCANE – Ben je jonger dan 40 jaar en wil je in Toscane een nieuwe toeristische of commerciële activiteit opstarten, dan maak je kans op een microkrediet waarbij je 0% intresten betaalt en een subsidie van max. 20% van de totale toegelaten investering (die max. 35 000 euro bedraagt). De aanvraag kan ingediend worden vanaf 15 oktober 2016. (tot de beschikbare middelen op zijn)

Bron: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5103686&nomeFile=Decreto_n.4070_del_10-09-2015-Allegato-1
VENETO –Wie er snel bij is (de subsidie verloopt op 20 september 2016) kan in de regio Veneto een subsidie krijgen bij het opstarten van een innovatief toeristisch bedrijf dat nieuwe toeristische producten / activiteiten zal aanbieden. Je kunt maximaal 50% (min. 35 000 euro – max. 100 000 euro) terugbetaald krijgen bij de aankoop van materiaal of diensten functioneel voor het creëren en ontwikkelen van een toeristisch product, kosten van consulentie en technische assistentie, promotiekosten en opstartkosten van een bedrijf.

Bron: http://www.apivenetofidi.it/in-primo-piano/bando-per-lerogazione-di-contributi-alle-nuove-imprese-anche-complementari-al-settore-turistico-tradizionale
SARDINIE – Accommodaties in Sardinië die buiten het hoogseizoen (juni – september) voor tewerkstelling zorgen, kunnen hiervoor steun ontvangen van de regio voor een bedrag van 600 euro per maand in het laagseizoen (voor voltijdse contracten van bepaalde duur). Wie werkt met werknemers die een contract hebben van onbeperkte duur van minstens 60% voor een periode van minstens 36 maand kan hiervoor 7000 euro per persoon ontvangen (of 14 000 euro bij het aanwerven van benadeelde werknemers)

http://www.confcommerciodelnordsardegna.it/2016/archivio-news/92-news-2016/221-piu-turismo-piu-lavoro-al-via-gli-incentivi

Wie een toeristische activiteit wil combineren met een landbouwactiviteit maakt nog meer kans op financiële ondersteuning, zeker wanneer je jonger bent dan 40 jaar. Om de zoveel jaar zijn er namelijk Europese subsidies beschikbaar voor (jonge) startende boeren, boeren die willen diversifiëren door bijv. vakantie-accommodaties aan te bieden op de boerderij en degenen die hun landbouwbedrijf willen moderniseren. Deze financiering kan gaan tot 60% van de investering (excl. btw). Het loont dus echt de moeite om als startende boer te informeren bij de regio of men zich op dat ogenblik kan inschrijven voor dergelijke maatregel.

Let wel: het volstaat niet om zich in te schrijven als boer. Je moet aantonen dat je over voldoende terreinen/dieren beschikt voor een bepaalde landbouwactiviteit en je hier minstens een halftijdse job aan overhoudt. De landbouw dient namelijk te primeren op de toeristische activiteit binnen je bedrijf.

En wanneer je niet over de nodige kwalificaties beschikt (landbouwopleiding gevolgd of een aantal jaren ervaring opgebouwd) dan dien je binnen de 3 jaar na de start van je activiteit een mondelinge proef af te leggen om aan te tonen dat je daadwerkelijk weet waar je mee bezig bent.

Daarenboven is er heel wat administratie te doorploegen om kans te maken op een subsidie als boer. Je moet bijvoorbeeld 3 kostenramingen kunnen voorleggen van elke aankoop die je wilt doen of verbouwing die je wilt uitvoeren.

Ook zijn er puntenlijsten : aan hoe meer punten je voldoet (bijv. je bent een vrouw, je bent bio-boer, je bevindt je in een benadeeld gebied, …), hoe hoger je op de lijst komt te staan en hoe meer kans je maakt op financiële ondersteuning. Want ook al voldoe je aan de minimumvereisten, door de grote hoeveelheid aanvragen krijgt niet iedereen subsidies.

Ingewikkeld? Kan best, maar het loont de moeite om deze weg te durven bewandelen, ik kan je trouwens bijstaan –ervaringsdeskundige vermits we voor onze agriturismo ook financiële steun gekregen hebben-, als je een concreet plan hebt kun je me steeds mailen.

Succes!