Opgelet bij het kopen van een huis uit een schenking

Bij de controle met betrekking een eventuele aankoop van Italiaans vastgoed is de herkomst van eigendom van de huidige koper altijd belangrijk, vandaar dat wij bijvoorbeeld ook altijd de eerdere notariële verkoopakte opvragen om zo te kunnen nagaan of de huidige verkoper destijds ook wel de enige koper was, of hij destijds dezelfde percelen en huizen heeft gekocht die hij nu doorverkoopt, of er toen met of zonder lening werd gekocht, of er in de vorige akte sprake is van erfdienstbaarheden zoals rechten van doorgang of uitzicht….

In dat kader moet je zeer alert zijn wanneer de huidige verkoper eigenaar is geworden door middel van een schenking, er bestaat immers zoiets als de bescherming van de wettelijke erfgenamen en een eventueel bijhorend ‘recht van inkorting’.

Als er sprake is van een schenking is het eerste dat moet nagekeken worden de vraag of de schenker nog in leven is, inkorting kan immers pas gevraagd worden wanneer de erfenis komt open te vallen en wanneer er dus kan vastgesteld worden of de beschermde erfdelen van bepaalde erfgenamen kunnen gerespecteerd worden of niet. Ook een schriftelijk akkoord van de erfgenamen gedateerd voor het overlijden waarin ze zich akkoord verklaren met de schenking is niet mogelijk, er kan slechts ‘onderhandeld’ worden na het overlijden.
Vervolgens moet er nagekeken worden wanneer de schenkingsakte (notarieel document) is overgeschreven, de inkorting moet immers gevraagd worden binnen de 20 jaar na deze datum (verjaringstermijn).
Een tweede verjaringstermijn is die van 10 jaar na het overlijden, binnen die termijn moet de inkorting aangevraagd worden.

Wat is nu feitelijk het risico voor de koper?

Wel, stel dat oma het huis waarop jij als koper verliefd bent geworden geschonken heeft aan haar ene zoon en zij daarnaast ook nog 2 dochters had. De zoon verkoopt aan jou, oma komt vervolgens te overlijden en dan blijkt dat zij als nalatenschap nog enkel 10.000 euro op de bank had én feitelijk ook de woning met een verkoopwaarde van 200.000 euro. Eén van de zussen van de verkoper kan de inkorting vragen omdat zij haar wettelijk erfdeel (te berekenen op een totale nalatenschap van 210.000 euro) niet heeft kunnen bekomen, er was slechts 10.000 euro cash. Stel dat de broer – dus de verkoper aan jou – ondertussen de koopopbrengst van 200.000 euro slecht belegd heeft of gewoon opgeleed én de brave man heeft geen enkele andere waardevolle goederen of geld dan kan de zus – wanneer zij dus binnen de 2 verjaringstermijnen van 20j en 10j heeft gehandeld – bij de kopers aankloppen om haar erfdeel op te vragen.

Mocht het zich voordoen dat jouw droomhuis uit een schenking voorkomt is enig juridisch correct advies toch wel op zijn plaats, de eenvoudigste manier om toekomstige problemen voor de potentiële kopers op te lossen is hopen dat de schenker nog leeft en schenker en verkoper in onderling akkoord – wel via notaris – de schenking te laten intrekken en vervolgens aldus opnieuw de oorspronkelijke eigenaar (latere schenker) de woning laten verkopen, dan kan er geen sprake zijn van een vordering tot intrekking gericht tot de kopers van deze woning.