Het kadaster van de terreinen

Naast het kadaster van de gebouwen, waar de meeste van onze cliënten mee te maken krijgen want het is maar zelden dat iemand in Italië enkel een stuk grond koopt, bestaat er ook het kadaster van de terreinen.

Vroeger stonden op deze gronden toch ook regelmatig gebouwen maar wanneer deze dienstig & nuttig waren voor de grond, dus een soort van ‘landbouw’bestemming hadden, mochten ze toch opgenomen blijven in het kadaster van de terreinen, hetgeen belastingtechnisch voordelen bood.

Sinds 2013 moesten echter alle gronden waar dergelijk (landbouw)gebouwtje opstaat (behoudens enkele uitzonderingen) overgeschreven worden in het ‘gewone’ kadaster en moeten er dus lasten op betaald worden, zoals de IMU.

Vermits je daar een technicus moet voor nemen (hetgeen nog kosten met zich meebrengt) zijn er natuurlijk vele Italianen die met die gronden en gebouwen niets gedaan hebben….

kadaster terreinen italie

Bovendien is het zo dat wanneer je de bestemming van dergelijke gebouwtjes wijzigde, bijvoorbeeld van kippenhok of houtopslag naar fietsenstalling of barbecue met pergola je binnen dertig dagen aangifte moest doen én bijhorende wijziging van kadaster, ook dat deed natuurlijk amper iemand.

Nu vindt de Agenzia delle Entrate (Italiaanse belastingdienst) het genoeg geweest en zijn er ongeveer 1 miljoen aanmaningsbrieven verstuurd waarbij de eigenaars tegen een minimale sanctie (ongeveer 200 euro) zich alsnog in regel kunnen stellen, wie dit nu niet doet riskeert achteraf boetes tussen 1.100 en 8.000 euro!

Het blijft opletten dus in La Bella Italia, altijd weer is er wel ergens een addertje onder het gras dat geld kan kosten of problemen kan bezorgen, een gewaarschuwd man is er twee waard.