Nieuwe Code (Cin) voor Korte termijnverhuur in Italië: Hoe Het Werkt en Sancties voor Niet-Naleving

Met de introductie van een Nationale Identificatiecode (Codice identificativo nazionale of Cin) heeft Italië een grote stap gezet om de kortetermijn verhuurmarkt te reguleren en belastingontduiking in de sector aan te pakken.

Wat is de Cin?

De Cin is bedoeld om een nauwkeurig overzicht te bieden van alle niet-hotelaccommodaties en om het gebruik van vastgoed te monitoren. Deze code zal worden toegewezen door het Ministerie van Toerisme en moet vermeld worden in alle advertenties voor toeristische verhuur.

Het moet meteen gezegd worden dat het geen volledig nieuw instrument is. Er bestaan al regionale identificatiecodes; het doel van de komende hervorming is om unieke en nationale regels te hebben, om het toezicht op fiscale verplichtingen te verbeteren. Deze codes moeten samenkomen in een unieke databank om het volledige toeristische aanbod in detail te kennen en het gebruik van onroerend goed op te volgen.

Dit platform, net als de identificatiecode, is niet nieuw maar was al gereguleerd door wet 58/2019. Het is echter nooit geïmplementeerd. Ongeveer een jaar geleden had de vorige regering de start van het instrument aangekondigd, maar het heeft nooit het licht gezien.

Toewijzing en Gebruik van de Code

De Cin wordt automatisch toegewezen op basis van een aanvraag waarin de kadastrale gegevens van het pand worden gespecificeerd. De accommodaties met een Cin worden dan opgenomen in een openbaar toegankelijke databank. Reeds bestaande regionale codes zullen binnen dertig dagen worden omgezet naar de Cin.

Sancties voor Niet-Naleving

Wie zijn eigendom verhuurt “is verplicht de Cin buiten het gebouw waarin het appartement of de structuur zich bevindt te tonen, en het in elke advertentie waar dan ook gepubliceerd te vermelden”. Het is verboden om online advertenties zonder Cin te publiceren.

Bij het niet voldoen aan deze verplichting kan men boetes verwachten variërend van 800 tot 8.000 euro, en het niet tonen van de Cin kan resulteren in boetes van 500 tot 5.000 euro.

Bovendien vereist de nieuwe wetgeving dat de accommodaties voldoen aan veiligheidsnormen, waaronder rookmelders en toegankelijke brandblussers, met boetes tot 6.000 euro voor niet-naleving.

Toezicht en Controles

De gegevens verzameld via de Cin en het platform zullen niet alleen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, maar ook als basis voor onderzoeken door de Guardia di Finanza en de belastingdienst. Accommodaties zonder een Cin zullen onderworpen worden aan specifieke controles en risicoanalyses door de financiële autoriteiten. Het doel is om met deze instrumenten een effectieve strijd te voeren tegen belastingontduiking in de toeristische sector.

Deze maatregelen markeren een significante stap in het streven naar meer transparantie en regulering in de snelgroeiende markt van kortetermijnverhuur in Italië. Met de introductie van de Cin hoopt de Italiaanse overheid een evenwicht te vinden tussen de bloei van toeristische verhuur en de naleving van fiscale en veiligheidsnormen.

Bron: nieuwsbrief FIAIP – december 2023 – https://www.fiaip.it/