Bouwvergunning

Iets wat vele mensen bezig houdt en de nodige schrik aanjaagt, is de administratieve mallemolen waarin je dreigt verstrikt te raken eens je in Italië een huis gekocht hebt en daarna een verbouwing wil opstarten.

Men zegt al snel dat je niet weet waar je aan begint en al zeker niet waar en wanneer je zal eindigen… ik deel dergelijk pessimisme absoluut niet.

Alweer een nieuwe stap in de goede richting is de nieuwe regeling voor het verkrijgen van een bouwaanvraag.

Vooreerst mag je niet vergeten dat er in Italië ongeveer dezelfde regels gelden als in onze contreien, fundamenteel verbouwen zonder bouwvergunning is een bouwmisdrijf, dus het je vooraf correct laten adviseren, een concreet project indienen bij de gemeente en vervolgens de werken ook effectief conform de tekeningen laten uitvoeren valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid maar is wel onontbeerlijk.

Vanaf 1 september 2015 is het zo dat de gemeente verplicht is binnen de 30 dagen een beslissing te nemen met betrekking tot de ingediende bouwaanvraag. Wanneer je binnen deze termijn geen antwoord hebt ontvangen zal het in regel zo zijn dat je bouwaanvraag stilzwijgend goedgekeurd is.

Je zal wel nog de nodige ‘oneri’ (belastingen en kosten aan de gemeente) moeten betalen maar de vergunde werken mogen conform het ingediende project uitgevoerd worden.

Daarnaast blijft het bestaande eenvoudige systeem bestaan van een loutere kennisgeving aan de gemeente van de niet aan een bouwvergunning onderworpen verbouwingswerken die dan zonder verdere administratieve rompslomp kunnen uitgevoerd worden.

Anderzijds is het zo dat er meer werken zijn gekomen waarvoor ook de provincie of regio haar goedkeuring moet geven (soms voor zwembaden, soms om rekening te houden met het respect voor het milieu en de omgeving, soms in verband met esthetische regels omwille van de historische buurt ….) hetgeen een langere en zwaardere administratieve procedure met zich meebrengt maar ook voor die goedkeuring is het systeem van het stilzwijgend akkoord ingevoerd, wanneer de hogere instantie gedurende een termijn van 90 dagen na indiening van de aanvraag niets van zich laat horen mag je als eigenaar van de veronderstelling uitgaan dat de werken toegelaten worden.

Samenvattend is het dus zo dat er steeds meer werken in Italië kunnen opgevangen worden met een eenvoudige mededeling aan de gemeente en dat de wachttijd voor een ‘echte’ bouwvergunning is ingekort tot amper 30 dagen (regio/provincie 90 dagen).

Zeg nu nog dat ze in Italië niet vooruitstrevend kunnen zijn!