Update : Fiscale gevolgen van een vakantiewoning in Italië (voor Belgen)

Belangrijke wijzing vanaf aangifte 2022, maar het zou volgens experts ook mogelijk moeten zijn de nieuwe regeling reeds toe te passen voor de aangifte van dit jaar, 2021 dus.

Het blijft in België zo dat je ‘moet’ aangifte doen van het feit dat je een tweede woning in het buitenland bezit. De belastbaarheid daarvan zal nu echter niet meer bepaald worden op basis van de effectieve huurinkomsten uit dat pand dan wel bij niet-verhuur op de theoretische huurwaarde van je buitenlandse eigendom.

Vanaf nu zal buitenlands vastgoed belast worden op basis van de kadastrale waarde van je woning, het is momenteel nog onduidelijk welk document je precies zal moeten voorleggen om die kadastrale waarde aan te tonen, de fiscus denkt aan een vragenlijst (koopprijs, grootte woning, ligging….) maar mogelijks zou een uittreksel uit het Italiaanse kadaster waarop de kadastrale waarde van je woning vermeld staat voldoende kunnen zijn.

Een voordeel daarbij is dat momenteel het Italiaanse kadaster dermate achter de feiten en de werkelijkheid aanholt dat die kadastrale waarde vele en vele malen lager is dan de werkelijke waarde van het vastgoed.  

Wie reeds voor 01/01/2021 eigenaar was van Italiaans vastgoed en dat mooi heeft aangegeven bij vadertje staat moet voorlopig niets doen. De fiscus zou je zelf moeten contacteren voor een nieuwe waardebepaling. Als je eigenaar bent vanaf 2020 en dus nog nooit kennis hebt gegeven van het feit dat je buitenlands vastgoed bezit, moet je zelf aangifte doen.

De Belgische administratie zal dan via een ingewikkelde omzettingsformule/berekening het volgens hun van toepassing zijnde kadastrale bedrag bepalen, cijfer waarmee je als belastingplichtige natuurlijk ook het recht hebt niet akkoord te gaan en protest aan te tekenen.

Concreet zal je niet rechtstreeks belast worden op die kadastrale waarde -net zoals je nu niet belast wordt op de huurwaarde – omdat tussen België en Italië een fiscaal verdrag bestaat om dubbele belastingen te vermijden en dus wordt het algemeen geldend basisprincipe gerespecteerd, zijnde ‘je wordt enkel belast in het land waar de woning gelegen is’, in Italië dus. Iedereen die vastgoed in Italie bezit moet immers zelf een jaarlijkse spontane aangifte doen om de IMU in Italie te betalen, een belasting vergelijkbaar met de onroerende voorheffing in Belgie.

Wel wordt de kadastrale waarde meegerekend met jouw andere totale inkomsten om jouw globale belastingtarief te bepalen en dus jouw algemene belastingdruk te bepalen. Volgens belastingdeskundigen zou dit nieuwe systeem moeten leiden tot een lagere belastingdruk ingevolge buitenlandse eigendommen.

Klinkt dit allemaal ingewikkeld maar wil je er toch meer over weten, check dan dit artikel uit De Tijd van Petra De Rouck, datum 24/02/2021. Nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed (1).pdf