Subsidiemogelijkheid in Zuid-Italië : “Resto al Sud”

UPDATE 19/1/2021: Vanaf nu hebben personen tot 55 jaar recht op deze subsidie.

UPDATE op 17/1/2020: Vanaf nu geldt deze maatregel ook voor de vrije beroepen.

UPDATE OP 20/3/19 : Vanaf nu kunnen personen tot 45 jaar een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Sinds 15 januari 2018 loopt er een subsidieproject “Resto al Sud”, gericht op het ondersteunen van nieuwe zelfstandige activiteiten opgericht door jongeren in Zuid-Italië, en het aantal aanvragen die reeds binnen kwamen overtreft de stoutste verwachtingen. Maar liefst 3000 projecten werden reeds ingediend en nog eens 10 000 projectaanvragen zijn lopende. Een 800tal aanvragen werd reeds goedgekeurd. De meeste aanvragen komen uit de regio Campania (45%) gevolgd door Sicilië en Calabrië. De nieuwe activiteiten concentreren zich in de toeristisch/culturele sector (47%) gevolgd door de ambachtelijke sector (23%) en diensten aan personen (15%). Een succes van jewelste, dus wie ervan gebruik wil maken, wacht best niet te lang.

Welke activiteiten worden ondersteund?

– Ondernemingen die goederen produceren in de volgende sectoren : industrie, artisanale sector, transformatie van landbouwproducten en visserij.
– Het verschaffen van diensten aan personen en ondernemingen.
– Toerisme
Er is GEEN subsidie voor landbouwers, vrije beroepen en in de verkoop.

Voorbeelden van activiteiten waarvoor je een subsidie kunt krijgen : restaurant, bar, food-truck, catering, B&B, tour operator, fietsverhuur, reisagentschap, camping, kapsalon, schoonheidscentrum, tattoostudio, strandvoorzieningen, zeilschool, talencentrum, kinderopvang, psycholoog, verzorgingstehuis

subsidies puglia

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Kosten die aanvaard worden zijn : renovatiekosten (max. 30% van de totale kost), uitzonderlijke onderhoudskosten aan vastgoed, aankoop van materiaal, machines en informatica programma’s nodig voor het opstarten van het bedrijf.

Voorbeelden van kosten die aanvaard worden : meubels, pastamachine, 3dprinter, creatie website, huur (max. 20% van de kosten), voeding, fietsen …

Welke kosten worden niet aanvaard?
– Goederen aangekocht door middel van een leasing
– Goederen reeds in eigen bezit of aangekocht van familieleden
– “Sleutel op de deur” contracten
– Tweedehands goederen en machines
– Notariskosten, belastingen en BTW.
– Auto’s
– Goederen van minder dan 500 euro (mits uitzonderingen)
– Projectkosten, consultaties, expertadvies en dergelijk.

De ondersteuningsmaatregelen van maximum 50 000 euro per persoon worden onderverdeeld in :

– Subsidie (die niet hoeft terug betaald te worden) op 35% van de investering.
– Lening op 8 jaar van 65%, met een garantie door de “Fondo di Garanzia per le PMI” en waarvan de interesten gesubsidieerd worden.

subsidie zuid-italie

Voor wie?

De subsidies worden gegeven aan jongeren tussen 18 en 35 jaar (op het ogenblik van de aanvraag) die :
– Officieel gevestigd zijn in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinië of Sicilië op het ogenblik van de subsidie-aanvraag of binnen max. 60 dagen na ontvangst van de goedkeuring van je subsidie-aanvraag.
– Geen arbeidscontract hebben en geen ander bedrijf runnen.

Is er een eindtermijn voorzien voor het indienen van de aanvraag?

Neen, je kunt van de subsidieregeling gebruik maken tot het totaalbudget van 1 250 miljoen euro opgebruikt is.

italie subsidie investeringen

Hoe dien je de subsidie-aanvraag in?

Je doet dit digitaal via de Invitalia-website met een in Italië gecertificeerd emailadres : https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/presenta-la-domanda
De gegevens die je moet verschaffen zijn :
– Persoonsgegevens
– Beschrijving van de activiteit waarvoor je de aanvraag indient
– Marktanalyse van de sector
– Commerciële strategie
– Technische en productieve aspecten van het project
– Organisatorische aspecten van het project
– Economische / Financiële informatie

Hoe verloopt het goedkeuringsproces van de aanvraag?

Er zijn 2 fasen : In eerste instantie wordt gecontroleerd of je voldoet aan de criteria om recht te hebben op de subsidie, in fase twee worden je competenties en de economische haalbaarheid van je project bestudeerd. Tevens vindt er een interview plaats in Rome of via Skype.
De uitkomst wordt normaal binnen de 2 maanden na ontvangst van alle nodige informatie meegedeeld via de PEC (gecertificeerd mailadres) van de aanvrager.

masseria Martinafranca Puglia te koop

Hoeveel tijd na de goedkeuring dient het project gerealiseerd te worden?

Binnen de 24 maanden, met uitzondering van die projecten waarvan Invitalia accepteert dat de langere termijn niet te wijten is aan de begunstigde.

Alle informatie over deze subsidiemaatregel vind je op de Italiaanse website https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.