Home restaurant, nieuwe regels

Het principe van thuis te koken voor vrienden en geïnteresseerden onder de noemer ‘home restaurant’ kent sedert enkele jaren veel succes in La Bella Italia, er kwam dan ook kritiek van de ‘normale’ restaurants omwille van mogelijkse oneerlijke concurrentie zodat het parlement nu een wettelijke kader heeft ontworpen van wat mag en niet mag : …