Een B&B business plan opstellen – Deel 2 : het budget

Een juiste inschatting maken van je budget (zowel startbudget als wat je nodig hebt gedurende de uitbating van je B&B) kan van je plan een succes maar ook een ramp maken. Het is dus van levensbelang dat dit juist is. Kost alles meer dan verwacht, dan zal het langer duren voor je uit de kosten …