De Belgische & Italiaanse fiscus en het vakantiehuis

In België ‘moet’ je aangifte doen van het feit dat je een tweede woning in het buitenland bezit en de effectieve huurinkomsten uit dat pand dan wel de huurwaarde in je belastingaangifte vermelden. Vermits er met Italië een fiscaal verdrag bestaat om dubbele belastingen te vermijden, wordt het algemeen geldend basisprincipe gerespecteerd, zijnde ‘je wordt …