Subsidies voor de landbouw

Eind november werd het programma voor plattelandsontwikkeling voor de regio Piemonte 2014-2020 (Programma di sviluppo rurale – PSR) goedgekeurd, nu is het wachten op de publicatie van de specifieke maatregelen in de lente van 2016.

Voor wie van plan is de komende jaren een landbouwbedrijf op te starten of belangrijke investeringen te doen, kan het interessant zijn om deze maatregelen grondig te bestuderen. Na publicatie is er steeds een beperkte periode waarin je je kunt inschrijven voor de subsidiemaatregel in kwestie.

Het doel van dit programma is het ontwikkelen van de landbouw en andere economische sectoren in de landelijke gebieden rekening houdend met de reële noden van elke regio. Om dit te realiseren wordt een bedrag van ca. 1 miljard euro ter beschikking gesteld van gemeentes, (landbouw)bedrijven, verenigingen, … in de regio Piemonte.

Er zijn 3 macro-doelstellingen:

– de competitiviteit van de landbouwsector verhogen

– een duurzaam beheer van de natuurlijke bronnen garanderen

– een evenwichtige territoriale ontwikkeling van de economie en de landelijke gemeenschappen realiseren

Elk van deze doelstellingen wordt verder geconcretiseerd op basis van specifieke interventies, die gericht zijn op het bereiken van een aantal concrete prioriteiten, zoals:

  • de ontwikkeling van landbouwbedrijven
  • investeringen in de ontwikkeling van de bossen
  • het ondersteunen van de biologische landbouw
  • kennisoverdracht en voorlichting
  • herstel van het agrarisch productiepotentieel
  • ondersteuning van de lokale ontwikkeling

Dit klinkt misschien allemaal zeer vaag, algemeen en moeilijk maar weet dat deze maatregelen ook gunstige gevolgen kunnen hebben voor wie bijvoorbeeld een agriturismo wil opstarten of een kleinschalig wijnbedrijf of een biologische geitenboerderij/kaasmakerij of…