IMU en andere lasten op een vakantiewoning


De Italiaanse regering is hard aan het proberen de belastingen en andere lasten op woningen in Italië naar beneden te krijgen. De algemene economie gaat beter dus is er enige financiële speelruimte, bovendien zou dergelijke maatregel helpen de vastgoedmarkt terug definitief op gang te krijgen.
Het is natuurlijk mogelijk dat de vooropgestelde afschaf van de IMU (onroerende voorheffing) enkel betrekking zal hebben op de eerste woning zodat de vakantiewoningen van buitenlanders uit de boot zouden vallen, maar ook dat is nog verre van zeker.

Vele buitenlandse kopers laten zich soms afschrikken door de vele verhalen hoe duur alle taksen in Italië wel kunnen zijn, vandaar nogmaals een kort overzicht :
– Bij aankoop betaal je 9% registratierechten op de kadastrale waarde van het huis, als je aanspraak zou kunnen maken op de voordelen ‘prima casa’ (eerste huis) zal dit slechts 2% zijn
– Op landbouwgronden betaal je 12% registratierechten op de werkelijk betaalde waarde
Daarnaast zijn er natuurlijk nog de notariskosten, eventuele makelaarskosten, fiscale zegels, ….. zodat bij benadering kan gesteld worden dat je gemiddeld 15% bovenop de aankoopprijs moet rekenen (voor tweede woningen).
– Eens je eigenaar bent moet je in principe elk jaar aan de gemeente de IMU betalen die voorzien is op 0,76% van de kadastrale waarde van het huis, maar vermits dit gemeentelijk geregeld wordt, hebben de diverse gemeentes de mogelijkheid deze taks met 0,3 te verhogen of te verlagen, de werkelijke IMU kan dus variëren tussen de 0,46 en 1,06%.
Enigszins kort door de bocht gaand leert de ervaring ons dat als je gemiddeld max. 1.000 euro voorziet voor de IMU je redelijk dicht bij de realiteit zal uitkomen.