Financieel advies bij aankoop

Sinds kort mogen erkende vastgoed makelaars in Italië ook als tussenpersoon optreden met het oog op het bekomen van de financiering voor een woning.

In het verleden hielden wij ons ver van deze dikwijls voorkomende vraag van klanten. Het krijgen van een hypotheek als buitenlander in Italië is veel moeilijker dan in België/Nederland, bovendien zijn Italiaanse banken niet echt een plezier om met samen te werken.

Maar omdat de vraag ‘kunnen wij als potentiële kopers in Italië ook een financiering krijgen‘ zeer terecht is én heel veel invloed kan hebben op de beslissing al dan niet een huis te kopen in Italië en/of op de prijs die kan betaald worden, zochten wij toch naar een oplossing voor onze klanten.

Zo hebben we natuurlijk zelf wel enkele eerder positieve contacten met lokale banken maar vooral werken we meer en meer samen met een financieel expert, een soort tussenpersoon, een financiële broker die al voor enkel klanten tegen de verwachtingen in een positief resultaat heeft behaald, lees een hypothecaire lening voor elkaar heeft gekregen.

Dergelijke broker heeft een netwerk aan banken en financiële instellingen waarmee hij nauw samenwerkt en die hem in functie van het individuele dossier een lening kunnen voorstellen die je als individuele klant moeilijk zou kunnen bekomen. Bovendien kent hij natuurlijk de kneepjes van het vak en weet hij wat de moeilijke punten kunnen zijn waar banken zouden kunnen over vallen, hij tracht het dossier dan ook zo samen te stellen dat vooral de sterke punten in het licht komen te staan.

Los van onze persoonlijke overtuigingskracht én de ervaring, kennis en netwerk van onze broker blijft het natuurlijk anders dan ‘thuis’. Hier lenen ze aan buitenlanders meestal maximaal 50 à 60% van de geschatte waarde van de woning en er komt daarvoor een onafhankelijke schatter die alles zeer grondig komt opmeten en controleren. Als er bijvoorbeeld kadastraal of bouwtechnisch (naar vergunningen toe bvb.) iets niet in orde is, zal hij geen positief advies kunnen geven aan de bank. Ongeacht de potentiële waarde van het onderpand is het immers zo dat een woning waarbij de feitelijke situatie niet 100% overeenstemt met de stedenbouwkundige/kadastrale situatie in de praktijk onverkoopbaar is en dus kan/mag een bank geen lening geven omdat het onderpand ongeschikt is.

Bovendien staan banken huiverachtig tegenover potentiële klanten die de woning als eerste woning willen kopen (én dus alle bruggen in het thuisland – lees vooral alle inkomsten – opblazen) én daar een nieuwe toeristische activiteit willen opstarten. Die kopers denken dat ze op basis van hun succesvolle verleden in Nederland én hun fantastische businessplan wel eventjes een lening zullen krijgen….niet dus, Italiaanse banken zijn gehouden (onder druk van de Europese centrale bank) vooral de nadruk te leggen op de capaciteit van de lener om aan zijn maandelijkse aflossingen te kunnen voldoen én net daar wringt het schoentje als je nog geen jaren een positieve Italiaanse boekhouding kan voorleggen.

Recente Nederlandse klanten namen wél een bestaande toeristische activiteit over maar de cijfers waren de laatste jaren eerder dramatisch en dus oordeelde de bank – mede omwille van het feit dat de klant geen enkele ervaring had ‘back home’ in de sector én onvoldoende de Italiaanse taal machtig waren – dat een lening toekennen een te groot risico was…

Gelukkig slaagden we er alsnog in via enkele omwegen, kennis van zaken en de juiste mensen om een andere bank te overtuigen en zal deze zomer hun agriturismo/camping draaien dat het een lieve lust is én een succes worden. Omdat het een prachtplek is, omdat ze goede ideeën hebben, omdat ze bereid zijn hun armen uit de mouwen te steken en verstandig zijn, omdat ze een goed businessplan hebben,…maar toch zijn dit argumenten waar de bank minder rekening mee houdt, zij willen zekerheid en die hebben we hun via de broker toch kunnen geven.

Dus vanaf nu kan Advitalia jullie een eerste analyse geven van de kans op het krijgen van een financiering via een Italiaanse instelling én mocht dit positief lijken via ons netwerk en broker de nodige stappen te zetten om een effectieve hypotheek aan te vragen.

Mail hiervoor naar info@advitalia.be