De aankoop zelf, praktische beslommeringen

Het huis is gevonden, de centen ook, je weet welke kosten je allemaal mag verwachten, nu nog de praktische en administratieve kant van de aankoop.

Zoals je misschien wel weet of zeker zal te weten komen eens je naar Italië verhuist, ‘the old country’ is op het gebied van administratie en bureaucratie eerder berucht te noemen, waarmee ik vooral wil bedoelen dat niets simpel lijkt te kunnen gaan.

Toch is het meestal een kwestie van doorbijten, de lokale gebruiken te leren kennen, geduld te oefenen en vooral te beseffen dat je in een ander land terecht komt, met een andere cultuur en een andere manier van leven en omgaan met de dingen.

Vergeet wat je denkt te kennen van België en Nederland en go with the flow van Italië, zowel op het aangename gebied van lekker eten en drinken, siësta en van de zon genieten als wat betreft het noodzakelijke kwaad van formulieren invullen en stempels verzamelen.

Om tot de aankoop van een huis in Italië te kunnen overgaan moet je eerst en vooral in het bezit zijn van een ‘codice fiscale’, een identificatienummer dat iedereen die iets met Italië te maken wil hebben moet aanvragen en waarbij de administratie je op basis van jouw naam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats, …. jouw eigen code geeft, de codice fiscale.

Deze aanvraag verloopt zeer gemakkelijk.

Daarnaast is een eigen Italiaanse bankrekening noodzakelijk. Het zal de zaken na de aankoop behoorlijk vereenvoudigen om zo de wateraansluiting te kunnen rond krijgen, idem wat betreft elektriciteit en andere gemeentelijke diensten, het spaart een hoop werk en rompslomp uit als je dit alles rechtstreeks van een Italiaanse rekening kan doen.

Het belangrijkste argument is echter dat de aankoopsom van de woning in Italië momenteel niet vooraf aan de Notaris kan doorgestort worden. De in onze contreien gekende ‘derdenrekening’ van een notaris bestaat in Italië vooralsnog niet.

Je kan dus niet vanuit Nederland of België enkele dagen voor de ondertekening van de notariële akte het saldo van de koopsom op de rekening van de Notaris storten waarna hij, eens op de dag van ondertekening alles effectief in kannen en kruiken is, het geld zal doorstorten aan de verkoper.

Dit vooraf zelf rechtstreeks op de rekening van de verkoper storten zou ook weinig geruststellend zijn in geval een en ander op de cruciale dag niet zou kunnen doorgaan dus zit er niets anders op dan op de dag van de definitieve akte met een gecertificeerde bankcheque aan te komen.

En het hoeft waarschijnlijk niet gezegd dat noch Notaris noch verkoper warm lopen voor een buitenlandse cheque, het algemene vertrouwen in Italië in de banken is al niet zo groot, laat staan in een bank uit ‘den vreemde’…..

Hou het dus simpel en open een Italiaanse bankrekening en de aankoop zal een stuk vlotter verlopen, de wetgever is ondertussen bezig een regeling voor een derdenrekening bij de Notaris uit te werken maar momenteel is deze wetgeving er nog steeds niet.